Όροι κάρτας μέλους BAM Club

B.A.M. Hair Salon

Όροι Κάρτας Μέλους

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι που ακολουθούν αποσκοπούν στη ρύθμιση της λειτουργίας του BAM Club. Το BAM Club δημιουργήθηκε με σκοπό να εξασφαλίσει στα μέλη του προνομιακούς όρους σχετικά με αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές, αλλά και για να παρέχει προνομιακή ενημέρωση στα μέλη της για προϊόντα, υπηρεσίες, συμμετοχή σε ειδικές εκδηλώσεις, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, και άλλα προνόμια όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Η αίτηση για ένταξη και συμμετοχή στο BAM Club σημαίνει ότι το κάθε μέλος γνωρίζει τους παρακάτω όρους και τους αποδέχεται.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤO CLUB & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δικαίωμα συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών και μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία στο κατάστημα, είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας bamhairsalon.gr. Οι συνεργάτες του BAM Hair Salon δεν έχουν δικαίωμα έκδοσης κάρτας μέλους.

Η κάρτα μέλους είναι αορίστου διαρκείας και η εγγραφή σε αυτήν δε συνοδεύεται από υποχρεωτική αγορά υπηρεσιών ή προϊόντων. Το BAM Hair Salon έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη χρήση της. Η κάρτα είναι προσωπική και τα προνόμια που τη συνοδεύουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Η κάρτα δεν είναι χρεωστική, ούτε πιστωτική και ο κάτοχός της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές με αυτήν. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να αλλάζει ή να καταργεί σημεία του προγράμματος, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει τα μέλη με email ή με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της. 

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τα προνόμια των μελών πρέπει να επισκεφτούν το BAM Hair Salon ή την ιστοσελίδα bamhairsalon.gr. Τα μέλη πρέπει να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Τα προνόμια ισχύουν από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί η κάρτα. Δε συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η συγκέντρωση πόντων αρχίζει με την πρώτη αγορά από τη στιγμή έκδοσης της κάρτας. Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν κάθε περίοδο μέσω email, τηλεφώνου, διαφημιστικών φυλλαδίων, κ.ά. Ως αγορές προϊόντων θεωρούνται οι αγορές που γίνονται στο κατάστημα.

Σε περίπτωση που γίνει γνωστό ότι τα μέλη του BAM Club διαθέτουν παραπάνω από μία (1) κάρτα, το BAM Hair Salon θα προβαίνει σε απενεργοποίηση των επιπλέον καρτών και θα μεταφέρει τους πόντους σε μία (1) ενεργή κάρτα αφού προηγουμένως ενημερώσει το μέλος. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ

Για κάθε 1 € αγορών το μέλος δικαιούται 2 πόντους. Όταν συγκεντρώσει 500 πόντους, δικαιούται εξαργύρωση ποσού αξίας 5€. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται με την επόμενη κιόλας αγορά. Από τη διαδικασία συγκέντρωσης πόντων εξαιρούνται τα προϊόντα που είναι ήδη σε προσφορά ή συμμετέχουν σε συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες. 

Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται με την επίδειξη της κάρτας μέλους. Η εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων, ενημερώνοντας  τα μέλη της.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε το μέλος, αφαιρούνται αυτόματα και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για τη συναλλαγή αυτή.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που το μέλος επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει, με την έκδοση του παραστατικού επιστροφής, αφαιρούνται αυτόματα και οι πόντοι που χορηγήθηκαν γι' αυτή τη συναλλαγή. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Σιούτης Δ.-Προκόπης Π. & ΣΙΑ E.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Χαϊμαντά 33, Α.Φ.Μ. 801186545, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6800299, ηλεκτρονική διεύθυνση hi@bamhairsalon.gr, εφεξής «η εταιρεία».

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των μελών και να συμμορφώνεται με τις σχετικές ρυθμίσεις του δικαίου της ΕΕ και του εθνικού δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (2016/679/EE). Επιπλέον, η εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και τη διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Προκειμένου να εγγραφούν και να αποκτήσουν την κάρτα μέλους BAM Club, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κάποια προσωπικά τους στοιχεία. Για τον λόγο αυτό θα ζητηθούν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του μέλους), ηλεκτρονική διεύθυνση. Η εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που αφορούν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παρά μόνο αν τις παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι οικειοθελώς και με δική τους πρωτοβουλία.  

Με την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι παρέχουν τη ρητή συγκατάθεση τους στην επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρεία, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ειδικότερα μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας) είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο η Εταιρεία θα αναθέσει για λογαριασμό της  την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών προβλέψεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και στις βασικές  αρχές επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, οι οποίοι είναι 1) η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 2) η σωστή εκτέλεση του παρόντος προγράμματος παροχής προνομίων, 3) η πώληση προϊόντων, 4) η επικοινωνία με τα μέλη με σκοπό την ενημέρωσή τους για τα  προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, καθώς και για τις προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία.

Η «Σιούτης Δ.-Προκόπης Π. & ΣΙΑ E.Ε.» σεβόμενη απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης του μέλους ή στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από διάταξη  νόμων.

Τα emails που αποστέλλονται στα μέλη αφορούν αποκλειστικά ενημέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκδηλώσεις και ουδέποτε ζητούνται από τα μέλη στοιχεία προσωπικών λογαριασμών ή πληρωμές. Αν τα μέλη του BAM Club λάβουν κάποιο σχετικό μήνυμα που ζητά τέτοια στοιχεία, οφείλουν να ενημερώσουν αμέσως την εταιρεία  τηλεφωνικώς ή μέσω email. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την εταιρεία  για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων, είτε μέσω email είτε εγγράφως στο κατάστημα της εταιρείας.

Κάθε μέλος του BAM Club, μπορεί να απευθύνεται είτε εγγράφως στο κατάστημα της εταιρείας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hi@bamhairsalon.gr προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του και να έχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιτίθεται στη χρήση αυτών σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητά και να επιβεβαιώνει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της επιχείρησης, να ζητά τη διόρθωση ή συμπλήρωσή τους, να πληροφορείται τον χρόνο και τρόπο της αρχικής απόκτησης των προσωπικών δεδομένων από την επιχείρηση καθώς και να ενημερώνεται για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Οι κάτοχοι κάρτας μέλους BAM Club που δεν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορούν είτε να στείλουν e-mail απεγγραφής στη διεύθυνση hi@bamhairsalon.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο και τον κωδικό της κάρτας τους, είτε να το δηλώσουν εγγράφως στο κατάστημα της εταιρείας.

ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΚΛΟΠΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η Σιούτης Δ.-Προκόπης Π. & ΣΙΑ E.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια της κάρτας έως ότου κοινοποιηθεί στην εταιρεία. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της το μέλος πρέπει να ενημερώσει την εταιρεία  με email ή τηλεφωνικά. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκδώσει νέα κάρτα στην οποία θα μεταφέρονται οι πόντοι από την παλιά κάρτα. Σε περίπτωση απώλειας, η ακύρωση θα γίνεται το συντομότερο δυνατό.

Η εταιρεία  δεν ευθύνεται σε περίπτωση χρήσης της κάρτας από τρίτο εκτός αν προηγουμένως έχει ενημερωθεί και έχει προχωρήσει σε ακύρωσή της.

Η Σιούτης Δ.-Προκόπης Π. & ΣΙΑ E.Ε. μπορεί να λύσει το BAM Club οποτεδήποτε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ειδοποιήσει τα μέλη γι' αυτή την ενέργεια ένα μήνα νωρίτερα (εκτός εάν η λύση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή πράξη) και αφού λάβει υπόψη τα κεκτημένα προνόμια των μελών από τη συμμετοχή τους στη λέσχη.

Η Σιούτης Δ.-Προκόπης Π. & ΣΙΑ E.Ε. δεν έχει, ούτε αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε μέλους για οποιαδήποτε ζημία προκύψει, άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή μερικά από τη λειτουργία του club μελών ή/και από την τυχόν λύση αυτής.

bamhairsalon.gr@gmail.com(+30) 210 6800 299

Copyright © B.A.M. Hair Salon - Powered by kapaweb

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram